OVObot Teacher - Proven Content & Features

OVObotin kanssa voit harjoitella asioiden ja esineiden nimiä, peruskäsitteitä, kellonaikoja ja matematiikkaa. OVObot auttaa testaaman, kertaamaan ja soveltamaan opittuja taitoja.  Ääneen tapahtuva keskustelumuotoinen harjoittelu vahvistaa kuullun ymmärtämistä ja selkeiden suullisten vastausten antamista.

OVObot ymmärtää vastaukset automaattiseen puheentunnistukseen pohjautuen ja antaa välittömästi palautteen annettuun vastaukseen. 

Sisällön runko on kehitetty opetushallituksen laatiman opetussuunnitelman ja kommenttien pohjalta. Mukana suunnittelussa on ollut myös useita eri ikäryhmien opettajia eskarista erityis- ja perusopetukseen.

OVObots on mukana Education Finlandin -koulutusvienti ohjelmassa ja arvioitu Opetushallituksen pääjohtajan ja ohjelmajohtajan puolesta innovatiiviseksi ja koulutusvientipotentiaaliltaan erinomaiseksi yritykseksi. OVObots on myös läpäissyt Suomalaisen xEdu-koulutusvienti ohjelman. 

xedu-Sticker
OPH logo
Logo Education finland

MENU – homescreen

Image of OVObot teacher.

Robotissa on viisi esiasennettua ohjelmaa jotka voi käynnistää painamalla kuvaketta näytöllä.

 

MUISTI - KÄSITTEET - LASKUT - KELLO - KESKUSTELU

Content-Menu Icon
Content-Menu Icon
Content-Menu Icon
Content-Menu Icon
Content-Menu Icon 5

MUISTI

MUISTI-harjoite sisältää yleisten asioiden ja toimintojen nimiä. Sitä voi käyttää omalla kielellä asioiden tunnistamiseen tai vieraalla kielellä sanasto harjoitteluun.

 

Eating

spoon, fork, knife

Food

fish, chicken, meat, potatoes, rice

Beverages and desserts

milk, water, juice, coffee, tea, ice cream, cake…

Vegetables

Greetings

Good morning, -day,-eve- ning, -night…

Good manners

Hi, how are you,
Hi! Good thanks. …

Human

mouth, eye, nose, ear …

Emotions and senses

laughing, crying, smiling…

Clothing

pants, skirt, socks, shirt …

Classroom

pen, rubber, book, notebook, ruler…

What is he doing?

standing, walking, sitting,- bikes, pulls …

What is he doing?

standing, walking, sitting,- bikes, pulls …

Sports and gymnastics

soccer, basketball, skate …

Domestic Animals

Cow, horse, cat, dog, pig, sheep, chicken …

Wildlife

fox, frog, mouse, bird, ant, snake …

Animals of the world

The kitchen

toaster, microwave oven, . kettle, coffee maker, bowl,

measuring cup …

The bedroom

bed, chair, wrist watch, charger, telephone, com- puter …

The bathroom

bed, chair, wrist watch, charger, telephone, com- puter …

Motor vehicles

car, train, airplane, ship, boat, bus, …

Money

identification of coins and banknotes

Shapes

recognize 2d shapes; circle, triangle, square… recognize 3d shapes; cube, cone …

tomato, carrot, cucumber,- cabbage …

Fruits and berries

orange, banana, lemon, watermelon …

Colors

blue, yellow, red, green…

The numbers

1-10

Elephant, giraffe, zebra, lion, tiger….

The living room

television, speaker, radio, remote control, light switch, battery …

KÄSITTEET

Käsitteet-harjoite sisältää erilaisia yleiskäsitteitä jotka auttavat hahmottamaan ja selittämään ympäristöä. Näiden hallinta tarvitaan jotta voi edetä vaikeampiin matematiikan harjoitteisiin.

Location and relationship

Where’s the ball? Behind the tree,

in front of the tree, next to the tree, on the table…

What kind of

Big-small, thick-thin, fast-slow, full-empty, …

Comparison

High – higher – highest, high – low
big – bigger – biggest, big – small

More – less – just as much

3 > 2, 2 < 3, 3 = 3

Where and where to?

Right – left, straight – oblique, far – near, …

Length

Measure and estimate the length in non-standard units Compare the length of objects through observation

Compass points

North East South West Northeast, southeast, southwest, northwest

2D Shapes (geometry)

Identify a square
Identify a rectangle Identify a circle
Identify a triangle
Cutting shapes into basic pieces

LASKUT

Yleiskatsaus matematiikan sisällöstä. Tässä on aiheita ja taitoja, joita robotti kysyy opiskelijoilta.

Kids begins with simple counting before they move on to learn how to add, subtract, multiply and divide.
Math topics that are covered under the topic Numbers are: Numbers, Addition, Subtraction, Multiplication and Division. You can refer to the table below for the breakdown of the skills in each topic.

Whole numbers

Count the number of objects (Max:10)
Count the number of objects (Max:20)
Count the number of objects in tens (Max:100) Compare and order numbers (Max:10) Compare and order numbers (Max:20) Compare and order numbers (Max:100) Understand place values up to 10

Identifying ordinal numbers – exact position
Identifying ordinal numbers – relative position

Addition

Know number bonds for numbers up to 10
Add 2 1-digit numbers Add a 1-digit number to 2-digit number

Add 2 2-digit numbers

Subtraction

Subtract 2 1-digit numbers Subtract a 1-digit number to 2-digit number
Subtract 2 2-digit number

Multiplication

Add equal groups Multiply within 40

Division

Divide within 20

Pattern

Identify patterns in number sequences
Identify patterns 2D shapes according to size, shape, colour & orientation

Money

Count amount of money in cents up to $1
Count amount of money in dollars up to $100

 

KELLO

Read the time to the hour/half hour/quarter

Equal Hours

It’s three o ‘clock

Half an hour

It’s half past ten

A quarter to or past

It is 15 to 7,
The clock is 15 past 5

Other times

It’s five minutes to two

KESKUSTELU​

Vuoropuheluharjoituksissa oppilas harjoittelee käyttämään opittua sanastoa erilaisten asioiden hoitamiseen. Oppilas voi harjoitella ostamaan erilaisia asioita, kuten vaatteita, ruokaa, lippuja tai tilaamaan ruokaa ravintolasta. Tavoitteena saada asia hoidetuksi vieraalla kielellä. Tapoja toteuttaa sama asia on monia eikä yhtä oikeaa tapaa ole.  Huom! Tämä harjoite on tällä hetkellä englanniksi.

Restaurant

Order a main course, side dish, drink and dessert

Supermarket

Buy the products you want, the quantity you want.
Finally, you will receive a summary of your purchases showing the products you purchased and their prices

Ticket agency

Buy tickets for the desired destination at the desired time, using the means of transport of your choice

TEKNISET TIEDOT

FeaturesFront
FeaturesRear

Educational online learning platform with web application

Why web app is best solution for online learning?
PROVA1
  1. A web application doesn’t require any installation and runs on your web browser.
  2. Web apps are accessible anywhere
  3. There is no update hassle
  4. You don`t have to worry about system requirements