Image of OVObot teacher.

Oppimisavustajan pedagoginen sisältö

Oppimisavustajan pedagogiikka perustuu Suomen opetushallituksen linjaamiin varhaiskasvatuksen ja opetussuunnitelman arvoihin, tavoitteisiin ja periaatteisiin.

OVObot auttaa 5–12-vuotiaita lapsia varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen tavoitteissa, jotka liittyvät matematiikan perusteiden oppimiseen. Mukana on myös harjoitteita jotka auttavat kellon ja aakkosten opettelussa sekä erilaisten käsitteiden, esineiden ja asioiden nimissä ja tunnistuksessa.

Sisältö pohjautuu viimeisimpiin Suomalaisiin opettamisen tutkimuksiin ja niissä hyväksi havaittyihin käytäntöihin. Sisällön suunnittelussa on ollut mukana lukuisia opettajia, opetushallituksen asiantuntijoita ja opettamisen tutkijoita. Sisältöjä on testattu ja käytetty lukuisissa kouluissa ja päiväkodeissa puolilla Suomea sekä Singaporessa ja Dubaissa.

Yleiskatsaus sisältöön

OVObot puhuu Suomea ja Englantia ja ymmärtää ääneen annetut vastaukset. Valikosta voi valita opeteltavan aihepiirin klikkaamalla kuvaketta. Käsitteet kannattaa opetella ennen laskuja. Kun oppilas saa viisi oikeaa vastausta putkeen siirtyy ohjelma seuraavaan aihepiiriin. Aikuinen voi seurata edistymistä hallintapaneelista.

Menu

The App and Robot has differnt pre-installed programs that can be started by pressing the icon on the screen. 

OVObot oppimisavustaja on selainpohjainen ohjelmisto etäopiskeluun koulussa ja kotona.

  • Selainpohjainen sovellus ei vaadi asennusta ja se toimii eri laitteilla
  • Verkkosovellus on käytettävissä missä tahansa
  • Käyttäjän ei tarvitse tehdä päivityksiä
  • Sinun ei tarvitse huolehtia järjestelmävaatimuksista

Kysymykset luetaan ääneen ja vastaukset voi antaa joko ääneen tai kirjoittamalla.

Tällöin harjoitteita voi tehdä vaikka ei osaisi lukea tai kirjoittaa.

Ensimmäisen väärän vastauksen jälkeen tulee vinkki. Toisella kertaa tulee uusi kysymys.

Memo

Memo harjoite sisältää erilaisten asioiden ja esineiden nimiä eri kategorioihin jaettuna. Sitä voi käyttää Suomeksi tunnistamiseen ja nimien opetteluun tai Englanniksi sanasto ja ääntämis harjoitteluun.

Muistiharjoitus sisältää seuraaviin luokkiin liittyviä asioiden ja esineiden tunnistusta ja nimiä:

Värit, Numerot, Tunnista 2d- ja 3D-muodot, Syöminen, Ruoka, Juomat ja jälkiruoat, Vihannekset, Hedelmät ja marjat, Tervehdys, Kehon osat, Tunteet ja aistit, Vaatteet, Luokkahuone, Urheilu ja voimistelu, Kotieläimet, Villieläimet, Maailman eläimet, Esineet olohuoneessa, Esineet keittiössä, Esineet makuuhuoneessa, Esineet kylpyhuoneessa, Kuljetusvälineet, Raha

What shape is this?
What food is this?
What animal is this?
Previous
Next

KÄSITTEET

Käsitteet harjoiteessa kehitetään matematiikan oppimisvalmiuksia ja opetellaan lukumääräisyyden tajua joka on pohja muiden taitojen kehitykselle. Keskeisenä alueena on hahmottamiskyvyt ja lukumäärät. Näiden hallinta tarvitaan jotta voi edetä vaikeampiin matematiikan harjoitteisiin. 

OVObot johdattaa oppilaan yksilöllisesti läpi seuraavien käsitteiden kyselemällä aihepiireihin liittyviä kysymyksiä. Sisällössä edetään pikkuhiljaa pidemmälle kunnes jokainen aihepiiri on osataan sujuvasti.

  • Lukumääräisyyden taju
  • Matemaattisten suhteiden hallinta
  • Laskemisen taidot
  • Aritmeettiset perustaidot
ContentFlow EN
How many nuts are in the picture?
How many pearls are in the ribbon?
Which is bigger? A cow or a pig?
What color house is the tallest?
What number is this?
What's on the right side of the banana?
Previous
Next

LASKUT-

LASKUT-harjoitteessa kerrataan matemaattisten suhteiden ymmärtämistä sekä harjoitellaan laskemisen taitoja ja aritmeettisia perustaitoja.

Aritmeettiset perustaidot; Yksi- ja moninumeroisilla luvuilla laskeminen, yhteen- ja vähennyslaskut, kerto- ja jakolaskut

How many squirrels in total?
How much in total?
One of the balls is taken away. How many are left?
How many are missing from the other side?
How much?
Previous
Next

KELLO

Kello harjoitteessa opetellaan lukemaan analogista ja digitalista kelloa. Mukana on myös aikaan liittyviä sanallisia harjoituksia joissa harjoitellaan aikapohjaisia laskuja kellon kanssa.

What's the time?
What's the time?
What's the time?
The journey takes 45 min. What time do you have to leave so that you arrive at three?
Previous
Next